Værdigrundlag

Den enkelte borgers opfattelse af livskvalitet – det „at have det godt“- handler om det enkeltes menneskes egne oplevelser og tolkninger af livet.

Livskvalitet og tryghed forudsætter hermed at:

  • At ens livsmønster og hverdagsliv respekteres.
  • At man bliver set og hørt.
  • At ens afhængighed anerkendes.
  • At man får den nødvendige hjælp uden at bede om   det.
  • At man har mulighed for at være aktiv.
  • At man har ret til at slappe af og til at være passiv

Publiceret 16-12-2015