Kontaktråd

I huset har vi et kontaktråd som repræsenterer alle beboerne og deres familie, som medvirker til de bedst mulige forhold.

Kontaktrådet repræsenterer også hjemmeboende i lokalsamfundet.

Kontaktrådet holder generalforsamling én gang årligt, hvor beboere og pårørende kan vælges. Her er det vigtig at alle møder op.

Kontaktrådet rådet består af 6 valgte medlemmer. Der holdes mindst 4 mødet årligt. Referaterne kan fås hos personalet.

 

Publiceret 15-10-2015